"@"): $body .= "IP info: $user_ip, $ipname\n"; $body = $text . "\n----------------------------------------------------------------\n"; $body = $body . "Tato zpráva byla napsána na našem firemním webu\n"; if($cil == "Sekretariát") $komu = "info@vahy.net"; if($cil == "Obchodní oddělení") $komu = "obchod@vahy.net"; if($cil == "Servis") $komu = "servis@vahy.net"; if($cil == "Vedení firmy") $komu = "kadlec@vahy.net"; if($cil == "Softwarové oddělení") $komu = "software@vahy.net"; if($komu <> "info@vahy.net"): if($komu <> "obchod@vahy.net"): if($komu <> "servis@vahy.net"): if($komu <> "kadlec@vahy.net"): if($komu <> "software@vahy.net"): //SPAM Exit; endif; endif; endif; endif; endif; $subject=StrTr($predmet,"\x8A\x8D\x8E\x9A\x9D\x9E","\xA9\xAB\xAE\xB9\xBB\xBE"); $body=StrTr($body, "\x8A\x8D\x8E\x9A\x9D\x9E","\xA9\xAB\xAE\xB9\xBB\xBE"); $headers="From: $email\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"\n"; $result = mail($komu, $subject, $body, $headers); $odeslano = "ano"; endif; ?>
\n\n

EMAIL

\n"); echo("Ihre Frage for: $cil ist nicht abgesandt ...\n"); echo("\n"); else: echo("
\n"); echo("Vaše zpráva pro $cil byla úspěšně odeslána...\n"); echo("
\n"); echo("
\n\n\n"); exit; endif; endif; ?>
Od (Váš e-mail):
Komu:
Název zprávy:
Text: