Váhy pro Váš výběr...

 

Automobilové a vagónové váhy

Balíkové váhy

Dávkovací a plnící systémy a váhy

Dobytčí a na prasata

Kontrolní váhy

Laboratorní a zlatnické váhy

Nájezdové podlahové váhy

Nástavby na nákladní vozidla (vážení přimo na vozidlech)

Nástěnné sklopné váhy

Obchodní pultové váhy s výpočtem ceny

Paletové váhy

Paletové vozíky s váhou

Plošinové můstkové průmyslové váhy

Počítací váhy a systémy

Programové vybavení

Pronájem vah a služby

Průmyslové vážící mosty

Příslušenství

Speciální váhy

Tenzometrické snímače a speciální aplikace

Univerzalní kontrolní váhy s vyhodnocovací jednotkou

Váhy do Ex prostředí (výbušného)

Váhy pro kontrolu hmotnostní odchylky

Váhy pro vysokozdvižné vozíky

Vážení zásobníků a nádrží

Vyhodnocovací a řídící jednotky vah

Závěsné, visuté a jeřábové váhy

* Na obrázcích jsou uvedeny příklady vah a systémů...