<p>Vyh. indikátor GOLIÁŠ - do výbušného prostředí</p>