<p>Vyh. indikátor špičkových vlastností řady 3590</p>